Firma TENSPORT s.r.o. v skratke

 

2001 - Zápis do OR

Firma Tensport s.r.o. bola zapisaná do obchodného registra v roku 2001.

 

2002 - Vznik spoločnosti

Od roku 2002 začala fungovať firma fungovať, jej hlavným podnikateľským zámerom bolo stavanie pretlakových nafukovacích hál, využívaných hlavne na krytie tenisových kurtov. S tým bola spojená aj prevádzka tenisového areálu s jednou takouto halou, od toho bol odvodený aj názov firmy - Tensport.

 

2009 - Zmeny vo firme a sťahovanie do Zvončína

V roku 2009 vstúpil do spoločnosti súčasný konateľ p. Pavol Holovič, ktorý so svojou firmou AGROPO s.r.o. podniká v poľnohospodárstve, a stal sa 50% spoločníkom vo firme Tensport s.r.o. V tomto období sa zároveň začal postupný prechod na súčasný podnikateľský zámer - výroba peliet z biomasy. Výrobné priestory vznikli v areále firmy AGROPO, v budove bývalého senníka, kde sa inštalovala výrobná linka na výrobu peliet z biomasy. Za 1,5 roku svojej funkcie táto linka prešla mnohými modifikáciami so zameraním na úsporu energií a minimalizáciu porúch a prestojov až do súčasného stavu. Momentálne sa jedná o technický originál vyskladaný z komponentov od českých a slovenských výrobcov.

 

2013 - Premena spoločnosti do súčasného stavu

Od roku 2013 sa stal 100% vlastníkom spoločnosti p. Pavol Holovič, ktorého firma AGROPO obhospodaruje 1800 ha ornej pôdy a tým je vlastne zabezpečený prísun vstupnej suroviny - slamy z repky olejnej a pšenice, pre výrobu peliet z biomasy.